Blog

Cận thị là gì. Cách phòng bệnh cận thị học đường

Cận thị học đường là bệnh thường xuất hiện ở các bạn đang tuổi cắp sách tới trường. Cận thị gây khó khăn trong việc vận động, học tập và sinh hoạt của trẻ. Vì vậy các bậc cha mẹ nên hướng dẫn và hỗ trợ cho con trẻ cách phòng cận thị ngay từ khi cắp sách tới trường.

Read More